Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie for ei norsk-samisk-norsk ordbok.

Brukerstudie for ei norsk-samisk-norsk ordbok

Datamateriale