Språkverktøy for enaresamisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for enaresamisk.

Analyser tekst.
Morfologisk og syntaktisk analyse, orddeling.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123), og få ut talord.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Samisk tastatur

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.

Maskinoversetting mellom samiske språk
Skriv inn tekst eller oversett nettsider eller dokumenter. Disse oversettingsprogramma er framdeles på betastadiet.