Språkverktøy for austmarisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for austmarisk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123), og få ut talord.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Analysatorene for østmarisk er et samarbeidsprosjekt mellom Giellatekno og Jorma Luutonen. Ordboka som ligger til grunn for leksikondelen er Arto Moisios Mari-suomi sanakirja.