hengte dem på ei snor for å tørke
Han prøvde å tørke bort skiten fra skjorta, men den forsvant ikke
 
 
 dán dihte goikat biktasiid. IV OK
 ektui goikadit. IV FEIL
 goaikadit. IV FEIL
 goaikkut. IV OK
 goikadit. IV FEIL
 goikadit. IV FEIL
 goikamiin. IV OK
 goikat bivttabáddái. IV OK 
 goikat dihte. IV OK
 goikat IV OK
 goikat IV OK
 goikat. IV OK
 goikat. IV OK
 goikat. IV OK
 goikat. IV OK
 goike IV
 goiket. IV OK
 goikkit. IV OK
 ja heaŋgii goaikkat baddai. IV OK
 ja hengii biktasiid báttis goikkásii. IV FEIL
 sihkkut   baikka báiddis,  TV OK AKK LOK
 sihkkut baikka báiddis TV OK AKK LOK
 sihkkut baikka báiddis, TV OK AKK LOK
 sihkkut baikka báiddis, TV OK AKK LOK
 sihkkut baikka báiddis, TV OK AKK LOK
 sihkkut baikka báiddis, TV OK AKK LOK 
 sihkkut baikka eret, TV OK AKK 
 sihkkut baikka, TV OK AKK
 sihkkut báiddis, TV OK LOK
 sihkkut luža báiddis, TV OK AKK LOK
 sihkkut su báidi, TV OK NOM
 sihkut eret  baikka báiddis TV OK AKK LOK
 Son geahččalii goikadii baikka báiddis, TV GOIKADIT AKK LOK
 Son geahččalii sihkkut baikka báiddis, TV OK AKK LOK
 Son geahččalii sihkkut baikka eret báiddis, TV OK AKK LOK
 Son geahččalii sihkkut báikka báiddis eret, TV OK AKK LOK
 Son geahččalii sihkkut eret baikka baiddis TV OK AKK LOK
 Son geahččalii sihkkut eret baikka báiddis, TV OK AKK LOK
 Son geahččálii sihkkut baikka báiddis TV OK AKK LOK
 Son geaččalattai sihkui baika báiddis, TV OK NOM LOK
 Son iskaii sihkkut baikka báiddis TV OK AKK LOK
 Son iskkai goikat baikka báiddis, TV FEIL AKK LOK
 Son iskkai sihkkut baikka báiddi eret, TV OK AKK AKK
 Son iskkai sihkkut baikka báiddis eret, TV OK AKK LOK
 Son iskkai sihkkut baikka báiddis, TV OK AKK LOK
 Son iskkai sihkkut baikka báidái, TV OK AKK ILL
 Son iskkai sihkkut baikka, TV OK AKK
 Son iskkai sihkui baiká báiddis, TV OK NOM LOK
 Son vikkahii sihkkut baikka báiddis, TV OK AKK LOK
 Son vikkahii sihkkut baikka báiddis, TV OK AKK LOK
 Son vikkai sihkkut báiddis TV OK LOK
 Son vikkai sihkkut luža báiddis, TV OK AKK LOK 
 vai dát goikat. IV OK
 vai goikadit. IV FEIL
 vai goikadit. IV FEIL
 vai goikadit. IV FEIL
 vai goikadit. IV FEIL
 vai goikat.  IV OK
 vai goikat. IV OK
 vai goikat. IV OK
 vai goikat. IV OK
 vai goikat. IV OK
 vai goikat. IV OK
 Son geahččalii sihkkut eret dán báiddi, TV OK AKK