Språkverktøy for ersjamordvinsk

Her finner du grammatiske analyseprogram for ersjamordvinsk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123), og få ut talord.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.

Analysatorene for ersjamordvinsk er et samarbeidsprosjekt mellom Giellatekno og Jack Rueter.