Inupiakin kielen työkalut

Tämän on inupiakin jäsentimen projektin kotisivu. Hanke on vielä alkuvaiheessa. Meidän inupiak-analysaattori kattaa kieliopin perustaivutusmuotoja, ja keskeinen sanasto (mutta vain pienen osan sanajohtimesta). Tarjoamme myös muunnosta Interactive Inupiaq Dictionary-sanakirjan koodauksesta Unicodeen.

Tekstin analysointi
Analysoi sanoja (ei syntaktista analyysia). Voit liittää tekstiä, ja ohjelma antaa kaikki mahdolliset analyysit jokaisesta sanamuodosta. Voit myös muuntaa tekstin Interactive inupiak Dictionary-sanakirjan koodauksen Unicode-muotoon.

Taivutusparadigmojen tuottaminen
Erikokoisten taivutusparadigmojen tuottaminen perussanastolle.

Sanantaivutus

Hanke on Grönlannin kielineuvoston (Oqaasileriffik) ja Tromssan yliopiston yhteistyöprojekti.