Språkverktøy for pitesamisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for pitesamisk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for dei vanligste orda.

Generer ordformer

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Samisk tastatur