for å ikke vekke vennene sine
 
 ahte ii boktán iežas olbmáid. BOKTIT AKK
 amas boktit su ustiba. BOKTIT AKK
 amas boktit su ustibiid. BOKTIT AKK
 amas boktit su ustibiid. BOKTIT AKK
 amas boktit su ustibiid. BOKTIT AKK
 amas bovttii su skihpáriid. BOKTIT AKK
 amas rávkat iežas ustibiid. RÁVKAT AKK
 danne go ii boktán su olbmáid. BOKTIT AKK
 danne go son amas boktit su olmáid. (danne go son ii sávvan boktit su olmáid.) BOKTIT AKK
 de ii boktán skihpáriid dihte. BOKTIT AKK
 dihte eai boktá ustibaiid iežas. BOKTIT AKK
 ii boktit su ustibiid. BOKTIT AKK
 ii boktán dihtii su ustibiid. BOKTIT AKK
 in boktán su ustibiid. BOKTIT AKK
 lea ii bovttii su olbmát BOKTIT NOM
 nu ahte ii bovtte su skihpáriid. BOKTIT AKK
 nu ahte ii bovtte ustibiiddis. BOKTIT AKK
 nu ahte ii bovttáše su ustibiid. BOKTIT AKK
 nu ahte son ii boktán su ustibat. BOKTIT NOM
 nu ahte ustibat ii boktán. BOKTIT NOM
 vai ii boktit su ustibiid. BOKTIT AKK
 vai ii boktán su skihpáriid. BOKTIT AKK
 vai ii boktán su ustibiid. BOKTIT AKK
 vai ii bovtte olbmáid. BOKTIT AKK
 vai ii bovtte su ustibat. BOKTIT AKK
 vai ii bovtte su ustibiid. BOKTIT AKK
 vai ii bovtte ustibiid. BOKTIT AKK
 vai ii galgga rávkat iežas ustibiid. RÁVKAT AKK
 vai ii rávká su ustibiid. RÁVKAT AKK
 vai in boktán iežas ustibiid. BOKTIT AKK
 vai olbmaid ii boktán. BOKTIT AKK
 vai son ii bovtte su ustibiid. BOKTIT AKK
 vuoi ii boktán su olbmáid. BOKTIT AKK