Språkverktøy for moksjamordvinsk

Her finner du grammatiske analyseprogram for moksjamordvinsk

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123), og få ut talord.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).