Språkverktøy for lulesamisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for lulesamisk.

Analyser tekst.
Morfologisk og syntaktisk analyse, orddeling.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123, 10:15 eller 6.2.), og få ut tallord, klokkeslett eller dato.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Divvun ordretting
Last ned ordretteprogram til bruk i Microsoft Word og LibreOffice

Samisk tastatur

Maskinoversetting mellom samiske språk
Skriv inn tekst eller oversett nettsider eller dokumenter. Disse oversettingsprogramma er framdeles på betastadiet.