Leksikografi

På nordsamisk Davvisámegillii På finsk På norsk Norsk Suomeksi Suomeksi På engelsk English По-русский Русский

Grammatiske analseprogram utgjør et godt fundament for å analysere ordforrådet i ethvert språk. Giellateknos arbeid med leksikografi omfatter utvikling av en infrastruktur for morfologisk intelligente ordbøker, ordboksskriving, og evaluering av ordboksarbeid, for på den måten å bidra til utviklinga av en samisk leksikografi.

Publikasjoner og presentasjoner

Prosjektsider