Lingvistisk modellering

Forskoinga og utviklingsarbeidet vårt er basert på modellering av grammatikken for hvert enkelt språk. Her finner du dokumentasjon av grammatikkmodellene vi har laget for de ulike språkene vi arbeider med. Modelingsteknikken vi bruker er endelige tilstandsautomater for morfologi og føringsgrammatikk for syntaks. Kildekoden, de faktiske filene for hver av språkene, finnes i underkataloger under katalogen langs/ med samme katalogstruktur for hvert språk, beskrevet her . Språk uten arbeid gjort så langt er merket med en stjerne, og fins i katalogene startup-langs/ og experiment-langs/. Forskningspublikasjoner for disse språkene og programmene finnes på vår publikasjonsside , og informasjon om praktiske programmer ligger under språknavna i lenkene til høyre.

Publikasjoner og presentasjoner

Samiske språk

Østersjøfinske språk

Andre uralske språk

Nordamerikanske språk

Andre språk

*) = Languages with no real work done, found in startup-langs/.