Workshop i samisk leksikografi

Universitetet i Tromsø, 17.-18. november 2009

Workshop: Strukturering av data i ordlister for samiske språk - Hvorfor og hvordan.

Program

Workshopen avholdes ved Universitetet i Tromsø 17.-18. november, dvs. rett før 2nd Saami Linguistics Symposium som avholdes 19.-21. november (http://www.hum.uit.no/lapponic/). Dermed har man mulighet til å delta på begge arrangementene.

Mål og målgruppe

Målsetninga med workshopen er å bidra til mer systematisk leksikografisk og terminologisk tenking rundt arbeidet med ordbøker og terminologilister for samisk, og å utnytte de mulighetene som fins med maskinlesbar strukturering av data for å lage elektroniske ordbøker og terminologiske hjelpemiddel. Et viktig poeng er også å utvikle måter og integrere det leksikografiske arbeidet med maskinell språkanalyse.

Workshopen vil ta utgangspunkt i erfaringene med leksikografisk arbeid ved språkteknologimiljøet i Tromsø. Målgruppa for seminaret er alle som arbeider aktivt med samisk leksikografi og terminologi. Workshopen vil ha en praktisk profil ved at deltakerne skal ha med seg egen datamaskin og et påbegynt arbeid. Vi vil også oppfordre deltakerne til å sende noe materiale til oss på forhånd, slik at vi lettere kan hjelpe dem med å finne gode løsninger.

Undervisningsspråk

Vi vil tilpasse dette etter deltakerne. Vi regner med at det blir norsk, men vi vil også bruke nordsamisk, engelsk eller finsk etter behov. Noe av undervisningen vil foregå i grupper.

Lærere

  • Lene Antonsen
  • Ciprian-Virgil Gerstenberger
  • Sjur Nørstebø Moshagen
  • Trond Trosterud

Påmelding

Påmeldingsfrist: 1. oktober. Påmelding, eller evt. spørsmål, til giellatekno@hum.uit.no eller trond.trosterud@uit.no.

Workshopen er støttet av Network for Saami Documentation and (Re)vitalization.

Det er mulig å søke om å få dekt reiseutgifter. Arrangøren kan ordne logi. Merk at av formelle grunner er det slik at for å få dekt reiseutgifter og logi, må deltakeren melde seg inn i SaamiDocNet (reisesøknaden vil gjelde som medlemskapssøknad).