Språkverktøy for grønlandsk

Dette er ei av heimesidene til det grønlandske analyseprosjektet. Bruk denne sida viss du vil analysere grønlandsk tekst, konvertere Kleinschmidts ortografi til moderne ortografi. Den andre heimesida til prosjektet er hos Oqaasileriffik, der du også vil finne eit grensesnitt for korpussøk i uanalysert tekst, og et flott grensesnitt for ordanalyse og paradigmegenerering.

Analyser tekst.
Analyse og disambiguering, stavelsesgrenser. Programmet konverterer til IPA, og fra Kleinschmidt (før 1973) til moderne ortografi.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Grønlands Sprognævn (Oqaasileriffik) og UiT Norges arktiske universitet.