Kameratene satt ute rundt et bord og spiste frokost.

Beavdi birra olgun čohkkájit olbmážat,OK NOM BIRRA
Olbmat čohkkajedje olgun beavdi birra OK NOM BIRRA
Olbmát čohkke olggobealde beavddi birra OK BIRRA
Olbmát čohkkájedje beavddi birra OK BIRRA
Olbmát čohkohalle birra beavddi OK BIRRA ČOHKOHALLAT
Olbmázat čohkajedje beavdegáttis OK BEAVDEGÁTTIS
Olbmázat čohkkajedje beavddi birra olgun OK BIRRA
Olbmážat čohkkájedje beavdeguora LOK BEAVDEGUORA
Olbmážat čohkkájedje beavdeguora OK BEAVDEGUORA
Olbmážat čohkkájedje beavdi birra OK BIRRA
Olbmážat čohkkájedje birra beavddis OK BIRRA BEAVDDIS
Olbmážat čohkkájedje olgun beavdde guoras OK GUORAS
Olbmážat čohkkájedje olgun beavddi birra OK BIRRA
Olbmážat čohkkájedje olgun beavddi birra OK BIRRA
Olbmážat čohkkájedje olgun beavddi birra OK BIRRA
Olggos ustibat čohkkájedje beavddi birra OK BIRRA
Olgun čohkkájedje ustibat beavddi birra OK BIRRA
Skihpárat bidje olgun beavdeguorra BIDJAT BEAVDEGUORRA
Skihpárat čohkkajedje beavddi birra OK BIRRA
Skihpárat čohkkáimet olgun beavddi jorbbas OK BEAVDDI JORBBAS
Skihpárat čohkkájedje beavdi birra OK NOM BIRRA
Skihpárat čohkkájedje olgun beavddi birra OK BIRRA
Skihpáriid čohkkájedje olggos birra beavddi OK BIRRA
Su olbmážiiguin čohkkájedje olggos beavdi birra OK NOM BIRRA
Ustibat čohkkáji beavddi birra, OK BIRRA
Ustibat čohkkájedje beavddi birra OK BIRRA
Ustibat čohkkájedje olggos beavddi birra OK BIRRA
Ustibat čohkkájedje olggos beavddi birra OK BIRRA
Ustibat čohkkájedje olggos jorba beavdi OK JORBA BEAVDI
Ustibat čohkkájedje olgun beavddi birra OK BIRRA
Ustibat čohkkájedje olgun beavdi birra OK NOM BIRRA
Ustibiid čohkkájedje olgun birra beavdi OK BIRRA NOM
Ustit čohkkájit beavddi birra OK BIRRA