Venäjän kielen työkalut

Venäjän analysaattori toimii melko hyvin.

Tekstin analysointi
Analysoi tekstiä.

Taivutusparadigmojen tuottaminen
Erikokoisten taivutusparadigmojen tuottaminen mille sanalle tahansa.

Sanantaivutus

Lukusanat
Anna numero (23, ja 10:15 jne), ja ohjelma tuottaa vastaavan lukusanan, tai kellonajan.

Oahpa! ohjelmat kieltenoppimiselle
Interaktiiviset ohjelmat sanaston, sanataivotuksen ja vuoropuhelun harjoittelua varten.