Venäjän kielen työkalut

Venäjän analysaattori on juuri aloitettu, se osaa vain pari sanaa.

Tekstin analysointi
Analysoi tekstiä. Ohjelma osaa vain pari sanaa.

Taivutusparadigmojen tuottaminen
Erikokoisten taivutusparadigmojen tuottaminen mille sanalle tahansa.

Sanantaivutus

Lukusanat
Anna numero (23, ja 10:15 jne), ja ohjelma tuottaa vastaavan lukusanan, tai kellonajan.

Oahpa! ohjelmat kieltenoppimiselle
Interaktiiviset ohjelmat sanaston, sanataivotuksen ja vuoropuhelun harjoittelua varten.