láhppit láhppot


ahte don it láhpe. LÁHPPIT UTEN-OBJ
ahte mun láhppen niibbi. LÁHPPIT AKK
ahte son ledjet láhppot. LÁHPPOT NOM
ahte son lei láhpan su niesti. LÁHPPIT NOM
Ale láhpe daid! LÁHPPIT AKK
Anne láhppui muhtun galbma idja dálvet. LÁHPPOT NOM
Biret- Iŋggá oappáguovttos leaba váccašeamen ja láhppošeiggen. LÁHPPOT NOM
Dahkaludden ahte ledjen láhpohan mu sabehiid. LÁHPPIT AKK
Dan ravge rastá, ja lahppo jieŋas! LÁHPPOT AKK
dasto son láhppui, LÁHPPOT NOM
de mii láhppot. LÁHPPOT NOM
doppe soai láhppoba. LÁHPPOT NOM
Eadni šaddá dieđusge ii láhppe mu! LÁHPPIT AKK
Go Máhtte suorganii son guoskkehii beavddi, ja dieđikeahttá láhpii telefovnna lopmas. LÁHPPIT AKK
Ikte, du bárdni lea láhppot váris. LÁHPPOT NOM
ja bođii guhkes feaskkir gos son láhppui. LÁHPPOT NOM
ja geasseijat sáhtán láhppit várddus áiggi badjel doppe. LÁHPPIT AKK?
ja lávkka láhpii. LÁHPPIT AKK
ja mun juobe láhppojin meahcis! LÁHPPOT NOM
ja mun lean láhpášin mu vihtanuššama. LÁHPPIT AKK
ja mun láhppon buot vejolašvuođain. LÁHPPOT NOM
jus muhtimat láhppojit? LÁHPPOT NOM
ledjen go mun láhppán su LÁHPPIT AKK
Ledjet go láhpán dat? LÁHPPIT NOM
lei go Elle láhppon, LÁHPPOT NOM
Lihkus eadni láhpii miela deaivvadit barttas, LÁHPPIT AKK
Lávvordaga mun láhppen mu čoavdagiid. LÁHPPIT AKK 
maŋŋil son láhppui. LÁHPPOT NOM
Mii láhppit Mihkka, LÁHPPIT NOM
Mii láhppit min ieža LÁHPPIT
Mu beana lei láhppon guokte vahkkus. LÁHPPOT NOM
muhto fuobmán ahte mus lean láhppán mu čáhcebohttala. LÁHPPIT AKK
Muhto Gutnil láhppui vuovddis vázzit kaféai. LÁHPPOT NOM
Muhto juo, gánda gii lea láhppon. LÁHPPOT NOM
Muhto muhtun mu lávkkas lea láhppon! LÁHPPOT LOK??
muhto mun láhppojin LÁHPPOT NOM
muhto njálgát ja herskot leat láhppon. LÁHPPOT NOM
muhto son láhpii dat muohttagis. LÁHPPIT NOM
muhto son láhppui. LÁHPPOT NOM
Mun bálán ahte galggan láhppot vuovddis.” LÁHPPOT NOM
Mun dajan ahte moai ean ferte láhppot duovdagii. LÁHPPOT NOM
Mun jáhkán ahte Trine láhpii dan ikte. LÁHPPIT AKK
Mun lean ahkit danne mun láhppen mu čáhcebohttala. LÁHPPIT AKK
Mun lean láhpán su dáppe meahcis. LÁHPPIT AKK 
mun lean okto ja láhppon. LÁHPPOT NOM
Mun láhppojin dákkaviđe LÁHPPOT NOM
Mun láhppon muhtumin, LÁHPPOT NOM
Máret lea máŋgga geardde láhppon gávpogis, LÁHPPOT NOM
Máret láhppai fáhcaid. LÁHPPIT AKK
Máret smiehttá ahte dan báiddi lea láhpán. LÁHPPIT AKK
Máŋggas leat láhppon dán murddus. LÁHPPOT AKK
nom bokte mii láhppit oaidnu LÁHPPIT NOM
nom Mun ledjen láhppit maid mu illu. LÁHPPIT NOM
nom Mun láhppen son, LÁHPPIT NOM
nom Oktii mun láhppen mu beana, LÁHPPIT NOM
nom son lei láhppán áddjá. LÁHPPIT NOM
Nu láhpii guovža iežas seaibbi. LÁHPPIT AKK
Soan soáita lahppon muhtun sadjái. LÁHPPOT NOM
son jáhkii son láhpii su GPS. LÁHPPIT AKK
son lean láhppot, LÁHPPOT NOM
son láhpii su čoavdagiid LÁHPPIT AKK
Son láhppui skuvllas ikte LÁHPPOT NOM
Son maid lea láhppán kártta oktii. LÁHPPIT AKK
Son veahá ballá; Jurddaš jus mun láhppon? Maid mun de galggan dahkat? LÁHPPOT NOM
áddjá láhppui su ruovttus borakeahttá. LÁHPPOT AKK