Giellatekno

 På nordsamisk Davvisámegillii  På norsk Norsk  På engelsk English  På finsk Suomeksi  По-русский Русский

Giellatekno, Tromssan yliopiston saamen kieliteknologian keskus, käynnistyi saamen kieliopillisen analyysin projektina 1. 8. 2001. Vuodesta 2004 projekti laajennettiin syntaksianalyysiin.

Vuonna 2005 Norjan Saamelaiskäräjät käynnistivät Divvunin, saamen korjausohjelman työryhmän. Siitä lähtien Giellatekno ja Divvun ovat työskennelleet yhteisen kieliopillisen lähdekoodin pohjalta. Tutkimusryhmät käyttävät kuitenkin lähdekoodia eri tarkoituksiin. Divvun liittetiin Tromssan yliopistoon vuonna 2011, mutta se jatkaa itsenäisenä yksikkönä.

Vuonna 2007 Giellatekno ryhtyi tekemään interaktiivisia pedagogisia ohjelmia. Ensin tehtiin Etelä-Tanskan yliopiston kanssa pohjoissaamelainen versio kielioppi-oppimisohjelmasta VISL, ja sen jälkeen kielenoppimisohjelma Oahpa. Oahpan ensimmäinen versio tehtiin pohjoissaamea varten, sen jälkeen tehtiin myös versio eteläsaamen kielelle. Tänään meillä on myös koeversioita muille kielille.

Giellatekno työskentelee myös elektronisten sanakirjojen parissa. Yhdistämme kieliopillisen analyysin ja sanakirjan ohjelmaksi, jonka avulla voi klikata mitä tahansa tekstissä esiintyvää sanaa (myös taivutetuissa muodoissa olevia sanoja) ja saada esiin sekä sen kieliopillisen analyysin että käännöksen.

Mikään kieli ei pysty toimimaan modernissa yhteiskunnassa ilman kielentarkastus-, tekstianalyysi-, puhe- ja kielenoppimisohjelmia eikä ilman elektronisia sanakirjoja.

Meidän kielitieteellisen filosofiamme mukaan analyysiohjelmien tulee perustua kielioppiin eikä tilastotieteeseen. Pääajatuksenamme on "älä arvaile, jos tiedät". Analyysien lähtökohtana tulee olla sanamuodot. Syntaktinen analyysi tulee rakentaa alhaalta, sanatasolta, ylöspäin. Tällä tavalla saadaan aikaan hyvin toimivia ja samalla syviä analyyseja, jotka voivat toimia perustana sekä käytännöllisten ohjelmien kehittämiselle ja kielitutkimiselle.

Here are the people working at and with Giellatekno, and we have cooperations with other institutions.

Osoite

sähköposti: giellatekno (at) uit.no

Giellatekno, Institutt for språk og kultur, HSL, N-9037 UiT Norges arktiske universitet

Käyntiosoite