Inupiaka reaiddut

Dette er heimesida til den grammatiske analysatoren for iñupiaq. Analysatoren dekkar den grunnleggjande bøyingsmorfologien (ikkje avleiing!) og basisordforrådet. Det er også mogleg å konvertere tekst skrive i kodetabellen i Interactive Iñupiaq Dictionary over til Unicode.

Teaksta- ja sátneanalysa
Analysere teavsttaid. Prográmma konvertere maid Interactive Iñupiaq Dictionary -sátnegirjjis Unicodii.

Sániid sojahanminsttar – vállje dihto sáni.
Generere vuođđosániid sojahanparadigmaid.

Sániid sojaheapmi – vállje dihto sáni ja sojaheami.