Språkverktøy for komi

Her finner du grammatiske analyseprogram for komi.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Analysatorene for komi er et samarbeidsprosjekt mellom Giellatekno og Jack Rueter. Ordboka som ligger til grunn for leksikondelen er Jack Rueters Komi-suomo-englanti sanakirja.