Lullisámegiela reaiddut

Teaksta- ja sátneanalysa
Morfologalaš ja syntávssalaš analysa, ja sátnebotken.

Sániid sojahanminsttar – vállje dihto sáni.
Generere vuođđosániid sojahanparadigmaid.

Sániid sojaheapmi – vállje dihto sáni ja sojaheami.

Lohkosánit
Čále logu (omd. 123, 10:15, 6.2.), ja de oaččut lohkosáni, diibmomeriid dahje beaivemeari.

Sátnegirjjit
Sánit ja báikenamat

Grammatihkka

Korp – teakstačoakkáldat
oza sániid ja minstariid teakstačoakkáldagas. (ii Internet Explorerii)

Divvunprográmma Microsoft Wordii

Sámegiel boallobeavdi

Oahpa! giellaoahppanprográmmat
Interaktiivvalaš prográmmat maiguin sáhttá hárjehallat sániid, sojahemiid ja cealkagiid čállit.

Giellakursa

Gïelese
Oahpa sániid – prográmma sisttisdoallá jiena ja govaid