Davvisámegiela reaiddut

Teaksta- ja sátneanalysa
Morfologalaš ja syntávssalaš analysa, ja sátnebotken. Prográmma konvertere maid IPA:i.

Sániid sojahanminsttar – vállje dihto sáni.
Generere vuođđosániid sojahanparadigmaid.

Sániid sojaheapmi – vállje dihto sáni ja sojaheami.

Lohkosánit
Čále logu (omd. 123, 10:15, 6.2.), ja de oaččut lohkosáni, diibmomeriid dahje beaivemeari.

Sátnegirjjit
Sánit ja báikenamat

Grammatihkka

Korp – teakstačoakkáldat
oza sániid ja minstariid teakstačoakkáldagas. (ii Internet Explorerii)

Divvunprográmma Microsoft Wordii

Sámegiel boallobeavdi

Oahpa! giellaoahppanprográmmat
Interaktiivvalaš prográmmat maiguin sáhttá hárjehallat sániid, sojahemiid ja cealkagiid čállit.

Giellakursa

Hállansyntesa
Dihtor lohká teavstta jitnosit dutnje.

VISL – oahpa grammatihka
Prográmmačoakkáldat grammatihkkaoahppama várás.

Dihtorjorgaleapmi davvisámegielas darogillii
Sáhtat liibmet sisa teavstta, dahje jorgalit dokumeanttaid ja neahttasiidduid

Dihtorjorgaleapmi sámegielaid gaskkas
Sáhtat liibmet sisa teavstta, dahje jorgalit dokumeanttaid ja neahttasiidduid. Prográmmat leat velá beta-dásis.