Koltansaamen työkalut

Koltansaamen sanojen analyysiohjelmat toimivat kohtuullisesti.

Tekstin analysointi
Analysoi sanoja ja tekstiä.

Taivutusparadigmojen tuottaminen
Erikokoisten taivutusparadigmojen tuottaminen mille sanalle tahansa.

Sanantaivutus

Lukusanat
Haetaessa numerolla (1, 23, jne.) ohjelma tuottaa vastaavan lukusanan.

Dictionaries
Lexical resources

Saamen näppäimistö

Oahpa! ohjelmat kieltenoppimiselle
Interaktiiviset ohjelmat sanaston harjoittelua varten.