čáhkat


“Go čáhkat dakko LOK
Bak-Olsenis lea stuoris ja eanebut čáhket SUBJ
Biillas dat lea unni sadji, rahčat dihte čáhkat. FEIL BRUK
Buot čahkai lavkii.  ILL
Das lea measta áibbas dievva, ja Hánna lea lihkolaš gii čáhká. SUBJ
don čahkat nu ollu vázzámin, FEIL BRUK
Dávjá mun buovdehan min bearaš ja ustibat, nu galle čáhkat.  SUBJ
geat čáhket min bartii. ILL 
go mii čahkat busses. LOK
go mun čahkkán doppe. LOK
In ipmir mo čoavdagat čáhket dohko! ILL
ja moai álo čáhke. SUBJ
ja čuorvvui “in čáhkan biebmu” TV-BRUK
Leat ollu sadji, ja buot gii ohcet čáhkat. SUBJ
Lei justte ahte čáhken dohko.   ILL
maid berret čáhkat seahkas. LOK
Moai iskkaime čoavdaga čoavddaráiggis ja dan čágai. SUBJ
Moai čágaime hui álkit SUBJ
Muhto don ferten čáhkat vuosttas girdi ruktui.  AKK
Muhto ruovttus ii čahkán laibi sehkki ILL
Muhtun geardi lei okta dievdu mii lea nu buoidi ja jorbbas ahte son ii measta čágai iežas viesus. LOK
Mun hálidivččen sisguin sárdnut gos sii čágašedje sajis. LOK
Mun sáavašin čáhkat ovddidit mu idea. TV-BRUK
nu ahte du seaibbi čáhká ráiggis," LOK
Ovlá čágai glássaráigge AKK
Son gávnnai čiehppasa gii son juste čágai. TV-BRUK
Son ii čáhkan áhči biillas. LOK
Su ustit bođii árrat vai soai čáhkaba, SUBJ
vai besset čáhkat skuvllas LOK