Seminar om sørsamisk språkteknologi

Divvun-prosjektet ved Sametinget i samarbeid med Senter for samisk språkteknologi ved universitetet i Tromsø inviterer til ei seminaruke primært om sørsamisk språkteknologi.

Sted for seminaret:
Trondheim, NTNU Dragvoll - møterom blir klart senere
Dato:
30.8-3.9. 2010, 0900-1600

Målgruppe

Målgruppen for dette seminaret er i hovedsak sørsamiske språkarbeidere. Seminaret har fokus på sørsamisk, men når det gjelder delen med leksikografi er denne åpen for andre samiske språkarbeidere også, dvs. at leksikografidelen er også for de som deltok på leksikografikurset høsten 2009. Språklæringsprogrammet Oahpa! Vil bli presentert og vi ønsker innspill og tilbakemeldinger. Vi ønsker spesielt at Samisk språknemnd kan møte da vi vil fremlegge og drøfte hvordan låneord skal behandles og skrives i sørsamisk. Vi ønsker med dette alle språkarbeidere som jobber med sørsamisk språk i offentlig administrasjon, skoleverk, media og samfunnsliv velkommen til dette arbeidsseminaret!

Seminarets temaer

Seminaret har fire hovedpunkter som tar for seg de ulike arbeidene innen sørsamisk språkteknologi: leksikografi med utgangspunkt i Åarjelsaemien–daaroen digibaakoeh; Oahpa!- et intelligent språklæringsprogram for sørsamisk; beta-versjon av korrekturverktøy for sørsamisk; og som fjerde punkt en diskusjon av hvordan lånord kan skrives, med innledning av Ove Lorentz.

Leksikografi: Hovedtemaet på seminaret vil primært være leksikografi, og er en videreføring av leksikografiseminaret i Tromsø høsten 2009. Vi ønsker å gi så mange som mulig verktøy for å skrive ordbøker, og gjøre dette arbeidet direkte tilgjengelig som en del av Åarjelsaemien-daaroen digibaakoeh. Innholdet vil samtidig bli brukt i stavekontrollen, og delvis i Oahpa (se de neste punktene). Vi kommer til å installere og gi opplæring i bruk av XMLMind XML Editor, og samtidig gi opplæring i hvordan man kan sende inn sine endringer og tillegg til Divvun-prosjektet. Deltagerne får gjerne ta med seg egne manuskript.

Oahpa!: Senter for samisk språkteknologi ved universitetet i Tromsø har i samarbeid med Aajege språksenter i Røros fått prosjektmidler for utvikling og tilpassing av språkopplæringsprogrammet Oahpa! til sørsamisk. Seminaret vil presentere prosjektet, ta imot innspill og ønsker, og sette det i sammenheng med det andre språkteknologiske arbeidet, særlig arbeidet med elektroniske ordbøker.

Stavekontroll: Vi vil presentere prosjektet og den offentlige testversjonen av de sørsamiske korrekturverktøyene. Vi ønsker med denne sesjonen å få tilbakemeldinger fra sørsamiske brukere på feil og mangler med stavekontrollen.

Låneord: Det vil alltid være behov for å låne ord, selv om man prøver å begrense omfanget av slike lån. For at låneordene skal fungere må de tilpasses slik at de både i rettskriving og bøying fungerer som en del av språket. Ove Lorentz har sett på hvordan låneordsendelser kan tilpasses sørsamisk. Etter presentasjonen vil det bli en åpen diskusjon om låneord, spesielt med tanke på behovet for å avklare disse spørsmålene for de kommende korrekturverktøyene for sørsamisk.

Program

Programmet finnes på en egen side.

Programvare

Vi vil bruke noen programmer under seminaret, som vil bli installert den første dagen:

  • XMLMind XML Editor
  • Tortoise SVN-klient for Windows
  • Java runtime 1.6
  • Divvun 2 beta
  • Open Office (?)

Kostnader

Seminaret med lunsj, middag og kaffe dekkes av Sametinget. Seminardeltakerne må selv dekke reise og opphold.