Språkverktøy for skoltesamisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for skoltesamisk.

Analyser tekst.
Morfologisk analyse.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123), og få ut talord.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Samisk tastatur

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.