Språkverktøy for sørsamisk

Analyser tekst.
Morfologisk og syntaktisk analyse, orddeling. Konvertering av tekst til IPA.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123, 10:15 eller 6.2.), og få ut tallord, klokkeslett eller dato.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Grammatikk

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Divvun ordretting
Last ned ordretteprogram til bruk i Microsoft Word og LibreOffice

Samisk tastatur

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og tall, dato og klokkeslett.

Språkkurs

Gïelese
Lær ord – med lyd og bilder