Språkverktøy for færøysk

Dette er heimesida til de færøyske grammatiske analysatorene. Vi kombinerer en morfologisk og morfofonologisk analysator med leksema i Føroysk orðabók til en grammatisk analysator og generator for færøysk. Den morfologiske dekningsgraden er relativt god, svake punkt er visse sterke verb, og deler av adjektivparadigma, men den syntaktiske analysatoren trør framdeles barneskoa sine.

Analyser tekst.
Analyse og disambiguering, stavelsesgrenser.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

De færøyske analysatorene drar nytte av Foroysk orðabók.