Språkverktøy for russisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for russisk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123, 10:15 eller 6.2.), og få ut talord, klokkeslett eller dato.

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.