Språkverktøy for kildinsamisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for kildinsamisk.

Analyser tekst.
Programmet analyserer bare en handfull ord.

Paradigmegenerering.
Paradigmegeneratoren fungerer formelt, men paradigma inneholder vel så mange feilaktige som korrekte former. Den kildinsamiske paradigmegeneratoren er for tida på nett for å være til hjelp i utviklingsarbeidet.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123) eller dato (f.eks. 6.2.), og få ut tallord eller dato.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Samisk tastatur