Språkverktøy for nganasansk

Her finner du grammatiske analyseprogram for nganasansk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer