Språkverktøy for kornisk

Dette er heimesida til en grammatisk analysator for kornisk. Analysatoren bruker den nye standarden for kornisk, den såkalte Single Written Form.

Analyser tekst.
Analyse og disambiguering.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer