Anársámegiela reaiddut

Teaksta- ja sátneanalysa
Analysere teavsttaid.

Sániid sojahanminsttar – vállje dihto sáni.
Generere moatti sáni sojahanparadigmaid.

Sániid sojaheapmi – vállje dihto sáni ja sojaheami.

Lohkosánit
Čále logu (omd. 123), ja de oaččut lohkosáni.

Sátnegirjjit
Sánit ja báikenamat

Korp – teakstačoakkáldat
oza sániid ja minstariid teakstačoakkáldagas. (ii Internet Explorerii)

Sámegiel boallobeavdi

Oahpa! giellaoahppanprográmmat
Interaktiivvalaš prográmmat maiguin sáhttá hárjehallat sániid ja loguid. Prográmma lea dušše demo-veršuvdna.

Dihtorjorgaleapmi sámegielaid gaskkas
Sáhtat liibmet sisa teavstta, dahje jorgalit dokumeanttaid ja neahttasiidduid. Prográmmat leat velá beta-dásis.