Språkverktøy for kvensk

Her finner du grammatiske analyseprogram for kvensk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.