Språkverktøy for burjatisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for burjatisk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer