Kjøkkenet var tomt, men ute hørtes det prat og latter. Da hørte han et brøl langt borte. 


Dal son gulai stuimmi guhkkin eret. HØRE:GULLAT AKK
Dalle go son gulai muhtun čerge guhkes eret. HØRE:GULLAT (AHTE)
Dalle gulai muola guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
Dalle gulai čuorvuma guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
Dalle gullá giljádit guhkkin. HØRE:GULLAT INFINITIV BRØLE
Dalle son gulai diládii guhkkin eret. HØRE:GULLAT (AHTE)
Dalle son gulai huikasa guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
Dalle son gulai huikasa guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
Dalle son gulai muhtun muollai. HØRE:GULLAT (AHTE)
Dalle son gulai ovtta gilijádii guhkás doppe HØRE:GULLAT AKK
Dalle son gulai čuorvuma guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
Dalle son gulai čurvosa guhkkin.HØRE:GULLAT AKK
Dalle son gulai čurvvosa guhkkin eret. HØRE:GULLAT AKK
Dalle son gulai čurvvosa guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
Dalle son gulai čurvvosa guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
Dalle son gullai huikasa guhkin. HØRE:GULLAT AKK
Dalle son gullui čurvvosa. HØRE:GULLOT AKK 
Dalle son gullái muolláma guhkkin. HØRE:GULLAT AKK 
Dasto son gulai ahte juoga lei muollame. HØRE:GULLAT AHTE
De gulai mii nu čergii guhkkin. HØRE:GULLAT (AHTE)
De son gulai bárggas guhkkin. HØRE:GULLAT NOM
De son gulai guhkkin giljádeami. HØRE:GULLAT AKK
De son gulai muhtun čuorvvus guhkes eret. HØRE:GULLAT NOM
De son gulai čergen guhkkin. HØRE:GULLAT NOM
De son gulai čuorvvus guhkes borte. HØRE:GULLAT NOM
De son gulai čurvvosa guhkkin HØRE:GULLAT AKK
De son gulai čurvvosa guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
De son gullái čurvvosa nu guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
Dálle gulai čuorvuma guhkkin. HØRE:GULLAT AKK
Dálle son gulai garra jiena guhkkin eret. HØRE:GULLAT AKK
Gulai čergen guhkkin. HØRE:GULLAT NOM
Muhto dat gullui háladeami ja boagustat olggos. HØRES:GULLOT AKK+NOM
muhto háladeami ja reaškasa gullojuvvui olgun. HØRES:GULLOJUVVOT AKK
muhto olggobealde gullo háladeamit ja boagustin. HØRES:GULLOT NOM
muhto olggos gullo háladeapmi ja boagustat. HØRES:GULLOT NOM
muhto olggos gullo háladeapmi ja boagustat. HØRES:GULLOT NOM
muhto olggos gullo háladeapmi ja reaškasiid. HØRES:GULLOT NOM+AKK
muhto olggos gullui humadeapmi ja boagustat. HØRES:GULLOT NOM 
muhto olggos gullui háladeami ja reaškasa. HØRES:GULLOT AKK
muhto olggos leat háladeapmi ja reaškkas HØRES:LEAT NOM
muhto olggos son gulai háladeami ja reaškkas. HØRES:GULLAT AKK
muhto olgguin reaškkasa ja háladeami gullojuvvot. HØRES:GULLOJUVVOT AKK
muhto olguin rieškkas ja halladeapmi gullojuvvot. HØRES:GULLOJUVVOT NOM
muhto olgun gulai háladeapmi ja reaškkas. HØRES:GULLOT NOM
muhto olgun gulastii háladeami ja reaškasa. HØRES:GULASTIT AKK
muhto olgun gullan háladeami ja reaškasa. HØRES:GULLAT AKK
muhto olgun gullat duot háladeapmi ja reaškkas. HØRES:GULLAT NOM
muhto olgun gulloji háladeapmi ja čaimmas. HØRES:GULLOT NOM
muhto olgun gullui haladeapmi ja boagustat. HØRES:GULLOT NOM
muhto olgun gullui háladeami ja boagustat HØRES:GULLOT AKK+NOM
muhto olgun gullui háladeami ja reaškasa. HØRES:GULLOT AKK
muhto olgun gullui háladeami ja čaibmasa. HØRES:GULLOT AKK
muhto olgun gullui háladeami ja čaibmasa. HØRES:GULLOT AKK
muhto olgun gullui háladeapmi ja boagustat. HØRES:GULLOT NOM
muhto olgun gullui háladeapmi ja boagustat. HØRES:GULLOT NOM
muhto olgun gullui háladeapmi ja boagusteapmi. HØRES:GULLOT NOM
muhto olgun gullui háladeapmi ja reaškkas. HØRES:GULLOT NOM
muhto olgun gullui háladeapmi ja reaškkas. HØRES:GULLOT NOM
muhto olgun gullui háladeapmi ja reaškkaš. HØRES:GULLOT NOM
muhto olgun gullui háladeapmái ja boagustii. HØRES:GULLOT ILL
muhto olgun gullui rieškas ja háládeapmi. HØRES:GULLOT NOM
muhtu olgun gullui háladeami ja čaibmasa. HØRES:GULLOT AKK
muhtu olgun háladeapmi ja boagustat gullojuvvoi. HØRES:GULLOJUVVOT NOM
Son gulai muolla guhkes eret. HØRE:GULLAT NOM
vaikko olggos gullui háladeami ja boagustaid. HØRES:GULLOT AKK