Språkverktøy for nordhaida

Her finner du grammatiske analyseprogram for nordhaida.

Analyser tekst.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123), og få ut talord.

Ordbøker
Ord og stedsnavn