Velkommen til Giellatekno, forskingsgruppa for samisk språkteknologi

På nordsamisk Davvisámegillii På norsk Norsk På finsk Suomeksi På engelsk English По-русский Русский

Giellatekno kombinerer lingvistisk og datalingvistisk forsking på samisk og andre morfologirike språk med utvikling av praktiske program. Vi fokuserer på ei djup lingvistisk modellering basert på morfologisk analyse med god empirisk dekning.

Disse programma utgjr basisen for støtta vår til de ulike samiske språksamfunna, i form av moderne språkprogram. I 2012 fikk vi, i lag med Divvungruppa, Gollegiella-prisen som ei anerkjenning av dette arbeidet. Målet vårt er å støtte språklæring og bruk av de samiske språka, og å gjøre dem mer tilgjengelige.

Vi har også utvida arbeidet vårt til andre språk med få språkteknologiske ressurser, spesielt til sirkumpolare og samiske språk. Analysene og verktøya våre er laga for å lage det lettere for minoritetsspråk å utvikle den språkteknologien som utgjør ei forutsetning for at språket skal kunne overleve i et moderne samfunn. Les mer om dette her: Indigenous language technology