Språkverktøy for liivisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for liivisk

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123), og få ut talord.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.