Språkverktøy for nordsamisk

Analyser tekst.
Morfologisk og syntaktisk analyse, dependensanalyse og orddeling. Konvertering av tekst til IPA.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123, 10:15 eller 6.2.), og få ut tallord, klokkeslett eller dato.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Grammatikk

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Divvun ordretting
Last ned ordretteprogram til bruk i Microsoft Word og LibreOffice

Samisk tastatur

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.

Språkkurs

Tekst-til-tale
Datamaskinen leser teksten høyt for deg.

VISL – lær grammatikk
Interaktive programmer for grammatikklæring.

Maskinoversetting fra nordsamisk til norsk
Skriv inn tekst eller oversett nettsider eller dokumenter.

Maskinoversetting mellom samiske språk
Skriv inn tekst eller oversett nettsider eller dokumenter. Disse oversettingsprogramma er framdeles på betastadiet.