Giellatekno

 På nordsamisk Davvisámegillii  På norsk Norsk  På engelsk English  På finsk Suomeksi  По-русский Русский

Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi ved universitetet i Tromsø, blei starta som et prosjekt for samisk grammatisk analyse den 1.8. 2001. Fra og med 2004 blei prosjektet utvida til også å gjelde syntaks.

I 2005 starta Sametinget opp Divvun, et prosjektet og ei arbeidsgruppa for å lage samiske ordretteprogram. Giellatekno og Divvun har siden da arbeidet i lag med den morfologiske kildekoden for de samiske språka, men vi har brukt disse grunnressursene til ulike ting. Divvun blei en del av Universitetet i Tromsø fra 2011, men er fremdeles organisert som ei egen gruppe.

I 2007 tok Giellatekno til arbeidet med interaktive pedagogiske program, først med en nordsamisk versjon av VISL, i samarbeid med Syd-Dansk Universitet, deretter med språklæringsprogammet Oahpa. Første versjon av Oahpa blei laga for nordsamisk, senere laga vi også en versjon for sørsamisk, og i dag har vi også prøveversjoner for andre språk.

Giellatekno arbeider også med elektroniske ordbøker, der vi setter sammen grammatisk analyse og ordbok til program som gjør det mulig å klikke direkte i teksten, og få grammatisk analyse og ordboksoppslag, også for bøyde ordformer, som ellers ikke står oppført i vanlige ordbøker.

Grammatikkbaserte språkteknologiske verktøy for tekstprosessering, språklæring, digitale ordbøker og syntetisk tale er en forutsetning for at språk skal kunne fungere som bruksspråk i et moderne samfunn. Giellatekno arbeider for å gjøre slike program tilgjengelige for samiske språk, og for å gjøre det lettere også for andre minoritetsspråkssamfunn å lage slike program.

Den lingvistiske filosofien vår er at analyseprogramma skal vere basert på dyp lingvistisk kunnskap i stedet for å trekke konklusjoner utfra data ved hjelp av statistiske prinsipper ("ikke gjett viss du veit"), og at de skal ta utgangspunkt i ordformene, og bygge analyse nedanfrå og opp. På den måten får vi analyser som er robuste, men samtidig lingvistisk avanserte, slik at de kan danne grunnlag både for utvikling av programvare og for språkforsking.

Her er folka som arbeider på og med Giellatekno, og vi har også samarbeid med andre institusjoner.

Adresse

e-post: giellatekno (at) uit.no

post: Giellatekno, Institutt for språk og kultur, HSL, N-9037 UiT Norges arktiske universitet

Besøksadresse