Språkverktøy for iñupiaq

Dette er heimesida til den grammatiske analysatoren for iñupiaq. Ananlysatoren dekker den grunnleggende bøyingsmorfologien (ikke avledning!) og basisordforrådet. Det er også mulig å konvertere tekst skrevet i kodetabellen i Interactive IñupiaQ Dictionary over til Unicode.

Analyser tekst.
Programmet konverterer også tekst skrevet i kodetabellen til Interactive Iñupiaq Dictionary over til Unicode.

Paradigmegenerering.
Genererer paradigme for basisordforrådet.

Generer ordformer