Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie for ei norsk-samisk-norsk ordbok.

Brukerstudie for ei norsk-samisk-norsk ordbok

Her er en del materiale brukt som grunnlag for en artikkel som analyserer hvilke svakheter og muligheter Neahttadigisánit nrdsamisk-norsk-nordsamisk ordbok (NNNNO) har som digital produksjons¬ordbok for norsk-språklige studenter som skal lære seg nordsamisk.

Dominczak, Katarzyna, Lene Antonsen og Trond Trosterud. (Under produksjon). Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie av ei nordsamisk-norsk-nordsamisk ordbok. LexicoNordica 29.

Datamateriale