samihtml

Den beste måten å skrive samisk på nettet er å definere kode = UTF-8.

Det kan vere situasjonar der det ikkje er høveleg. I tilfelle trengst html-entitetar. Dei består av &# og deretter desimalkoden til bokstaven i Unicode, og til slutt semikolon.

Nordsamiske bokstavar blir representert slik i html:

Type html bokst Type html bokst
liten: á á stor: Á Á
liten: č č stor: Č Č
liten: đ đ stor: Đ Đ
liten: ŋ ŋ stor: Ŋ Ŋ
liten: š š stor: Š Š
liten: ŧ ŧ stor: Ŧ Ŧ
liten: ž ž stor: Ž Ž