index

Dette dokumentet er ei liste over kva som trengst for å sette opp ein maskinpart til å kunne bruke samisk. Det er spesielt meint for IT-ansvarlege ved skolar o.l.

Windows

 • Tastatur og bokstavar
  • Alle datamaskiner er utstyrt med samisk tastatur og bokstavar.
  • Via kontrollpanelet: Installer Nordsamisk ( ikkje norsk med utvidet samisk). Fjern gjerne engelsk tastatur, dei engelske bokstavane finst på det norske tastaturet. Se detaljer
 • Samiske retteprogram
  • http://divvun.no (hugs avinstallering først)
  • Merk! Divvun støttar ikkje 64-bits Microsoft Office (men 64-bit Windows er ok så lenge brukaren har 32-bits Microsoft Office).
 • Samiske ordbøker

Mac

 • Tastatur og bokstavar
  • Alle datamaskiner er utstyrt med samisk tastatur og bokstavar.
  • Via eplemenyen, Systemvalg, Språk og tekst, Input: Velg Nordsamisk. Fjern gjerne engelsk tastatur, dei engelske bokstavane finst på det norske tastaturet.
   • Tastkombinasjonen for tastaturskifte (cmd-mellomrom) kan kollidere med Spotlight -funksjonen, gje Spotlight ein annan tastekombinasjon (t.d. ctrl-cmd-mellomrom) i Systeminnstillinger - Tastatur - Tastatursnarveier.
 • Samiske retteprogram
 • Samiske ordbøker