Käännä paikannimet

Kirjoita paikannimi saameksi, norjaksi, ruotsi tai suomeksi. Suluissa oleva nimi on kunta, missä paikka sijaitsee. Lähteemme ovat Statens Kartverk (SK), Ruotsin Saamelaiskäräjät (SvSt), Pekka Sammallahden "Sami-Suoma sátnegirji" (PS) ja H.R. Mathisenin Saamen Atlas by (SA).

Kirjoita paikannimi: