dahtanaga  Pron
juoga  Pron
ovtta  Pron
oktage Pron
mihkkege  Pron
guhtege Pron
iešguhtege Pron
giige  Pron
miige  Pron
juohke Pron
guhte  Pron
miinai Pron
nubbi  Pron
gii Pron
mii Pron
vaikko_mii Pron
guoibmi Pron
muhtin Pron
don Pron
son Pron
mun Pron
muhtun Pron
unnán  Pron
dakkar Pron
dakkár Pron
makkár Pron
vaikko_makkár  Pron
dákkár Pron
eanas  Pron
soames Pron
soamis Pron
ollus  Pron
olus  Pron
goabbat Pron
dat Pron
goappašagat Pron
ollosat Pron
ovttat Pron
goappašat  Pron
guhtet Pron
visot  Pron
buot  Pron
eanebut Pron
dát Pron
olu Pron
mii_nu Pron
goabbá Pron
vehá  Pron
seammá Pron
iežá  Pron
juohkehaš  Pron
ieš Pron
veaháš Pron
veháš  Pron