guohca A
jalla  A
sierra A
nuorra A
gievra A
ára N* Der/heapmi A
duohta A
riekta A
ville  A
juolggeheapme  A
guoleheapme A
vuoimmeheapme  A
čalmmeheapme  A
oaivveheapme  A
vigiheapme A
lihkoheapme A
geahnoheapme  A
máŧoheapme A
suruheapme A
buorre A
nubbi  A
láibi  N* Der/laš A
hálbi  A
čuorbi A
njoahci A
addi  A
buoidi A
vuovdi A
geafi  A
geaffi A
seaggi A
árgi  A
vuoddji A
lodji  A
láhji  N* Der/laš A
gallji A
mannji A
láiki  A
guhkki A
juhkki A
álki  A
baski  A
nuoski A
hávski A
falli  A
vuoibmi N* Der/laš A
duihmi A
manni  A
unni  A
unni  A* Comp Der/Dimin A
hohpi  A
čeahppi A
sávri  A
lassi  A
smáiti A
fasti  A
biellui A
siivui A
váivi  A
váivi  N* Der/laš A
sealvi A
leavvi A
riidái A
áddjái A
mohkkái A
bovdnái A
assái  A
rássái A
váivái A
čoarvái A
suovvái A
gárži  A
bivval A
čieŋal A
viššal A
váibmil A
háhppil A
johtil A
bastil A
deaivil A
bivvil A
gávvil A
boareslágan A
ávdin  A
dovdameahttun  A
lohkameahttun  A
oahppameahttun A
gaskageardán  A
golmmageardán  A
guovttegeardán A
jápmán A
vašán  A
viso  A
rabas  A
duolbbas  A
jorbbas A
skibas A
risttagas  A
čielggas  A
doaŋggas  A
vuogas A
várrugas  A
báhkas A
liekkas A
mielkkas  A
guokkas A
mieskkas  A
njuoskkas  A
sákkas A
roaŋkkas  A
joavdelas  A
diehttelas A
čirrolas  A
amas  A
galmmas A
válmmas A
jámas  A
eanas  A
ráinnas A
geahpas A
garas  A
varas  A
guoirras  A
divrras A
ruosttas  A
ráttas A
dievas A
duolvvas  A
dearvvas  A
ođas  A
bážas  A
bávččas A
noaiddes  A
belljes A
hávskkes  A
eatnanvuoles  A
njunnes A
viiddis A
hárddis A
eahkedis  A
coagis A
ráhkis A
ráhkis A* AttrCmp Der/lunddot A
goikkis A
rikkis A
čoaskkis  A
ollis  A
sealggális A
dimis  A
fiinnis A
hánis  A
ránis  A
vánis  A
oahpis A
ráhpis A
boaris A
gieris A
stuoris A
viissis A
vissis A
buhtis A
suttis A
giivvis A
smávis A
luovos A
čiegus A
moskkus A
bievllus  A
gálus  A
lagamus A
nanus  A
guorus A
luovus A
dieđus A
rožus  A
váibbat A
hilbat A
govdat A
njálggat  A
máŋggafearggat A
raddevigat A
čalbmevigat A
šealgat A
jalgat A
vielgat A
muohtavielgat  A
njuolgat  A
čorgat A
surgat A
čuovgat A
njuorahat  A
girjjat A
seavdnjat  A
suohkat A
roahkkat  A
fiskat A
sámegielat A
allat  A
váillat A
miellaváillat  A
liđbmat A
olmmošhámat A
čáhppat A
čáhppat A* AttrCmp Der/girjjat A
čáppat A
golmmasuorat  A
stuorat A
árrat  A
satnjasat  A
ruoksat A
gassat A
lossat A
juohkesoarttat A
dansoarttat A
iežásorttat A
goappašat  A
čavgesgieđat  A
eanet  A
muorramieskadit V* A
seatnadit  V* Der/meahttun A
ovddit A
basahit V* VAbess A
bajit  A
ahkit  A
alit  A
ruvgalit  V* A
jápmit V* VAbess A
bieđganit  V* A
beavrrit  A
maŋit  A
maŋŋit A
rágalunddot A
buorrelunddot  A
guovtteávjjot  A
visot  A
heittot A
olggut A
gurut  A
goađut A
ovccát A
njealját  A
gallát A
goalmmát  A
muttát A
viđát  A
headju A
headju A* AttrCmp Der/oaivvat A
eallu  N* Der/laš A
gullu  N* Der/laš A
jállu  A
olu A
olu A* AttrCmp Der/sorttat A
spanu  A
beallesurru N* Der/heapmi A
fávru  A
vaššu  N* Der/laš A
bahá  A
skierbmá  A
ruoná  A
máŋggalágaš A
seammalágaš A
ovttalágaš A
mangelágaš A
juohkelágaš A
danlágaš  A
soameslágaš A
čáhppeslágaš  A
boarislágaš A
olulágaš  A
seammálágaš A
earálágaš  A
iežálágaš  A
áigahaš A
asehaš A
ovdalaš A
norgalaš  A
heakkalaš  A
mearkkalaš A
skihpalaš  A
váralaš A
sivalaš A
láddelaš  A
rehelaš A
sápmelaš  A
lunddolaš  A
lihkolaš  A
fálskolaš  A
ilolaš A
dálolaš A
behtolaš  A
šattolaš  A
máŧolaš A
dearvvaslaš A
ustitlaš  A
dábálaš A
agálaš A
mánnálaš  A
imaš  A
eanaš  A
dakkáraš  A
oktasaš A
máilmmiálgosaš A
sturrosaš  A
árvosaš A
áigásaš A
dánáigásaš A
boaresáigásaš  A
jahkásaš  A
golmmajahkásaš A
ovttajahkásaš  A
čiežajahkásaš  A
viđajahkásaš  A
guđajahkásaš  A
njealjejahkásaš A
guovttejahkásaš A
logijahkásaš  A
vuosttaš  A
dearvvaš  A
dološ  A
váralaččamuš  A
ovddimuš  A
olggumuš  A
jagáš  A
dáláš  A