samihtml.sme

Den beste måten å skrive samisk på nettet er å definere kode = UTF-8.

Det kan vere situasjonar der det ikkje er høveleg. I tilfelle trengst html-entitetar. Dei består av &# og deretter desimalkoden til bokstaven i Unicode, og til slutt semikolon.

'Nordsamiske bokstavar ' blir representert slik i html (Merk at sørsamisk bruker æ, Æ og ö, Ö):

des hex bkst språk
225 00E1 á sme, smj
269 010D č sme
273 0111 đ sme
331 014B ŋ sme, smj
353 0161 š sme
359 0167 ŧ sme
382 017E ž sme
193 00C1 Á sme
268 010C Č sme
272 0110 Đ sme
330 014A Ŋ sme, smj
352 0160 Š sme
358 0166 Ŧ sme
381 017D Ž sme
239 00EF ï sma
207 00Cf Ï sma

Maskinlesbart format (csv)