Seminar om sørsamisk språkteknologi

30.8-3.9. 2010, Trondheim

Program

Tid:
30.8-3.9. 2010, 0900-1600
Stad:
Dragvoll, NTNU
Klokkeslett Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 : Reise til seminaret Innleiing om ordboksarbeid - TT
ROM: D118
Låneord i sørsamisk v/ Ove Lorentz
ROM DL33
Sørsamisk Oahpa! - CVG/LA/TT
ROM: DL40
Vi arbeider meir med ordbøkene - Divvun
ROM: D118
Organiseringa av ordboksarbeidet framover - SNM/TT
ROM: DL 140
10.15 : Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe
11.00 : Opplæring i å bruke verktya - CVG/SNM
ROM: D118
Låneord i sørsamisk v/ Ove Lorentz
ROM: DL33
Sørsamisk Oahpa! - CVG/LA/TT
ROM: DL40
Vi arbeider meir med ordbøkene - Divvun
ROM: D118
Diskusjon og oppsummering - MLK/SNM
ROM: DL140
12.00 -13.00 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj
13.00 -14.15
  • Opning - MLK/SNM
  • Deltakarane presenterer seg
  • Samisk språkteknologi - oversikt over status og nærmaste framtid (SNM)
  • ROM: DL31
Arbeid med ordbøker - alle
ROM: D118
Drøfting og diskusjon om lånord i sørsamisk - chair: MLK/TO
ROM: DL32
Sørsamisk Oahpa! - CVG/LA/TT
ROM: DL40
Sørsamiske korrekturverkty - presentasjon og diskusjon av betaversjonen - MLK/SNM
ROM: D118
Heimreise
14:15 Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe
14:30-16.00
  • vi installerer programvare og redigeringsverkty - Divvun + GT-folka
  • redigeringsarbeidet og -prosessen blir presentert - CVG/SNM
  • ROM: DL31
Arbeid med ordbøker
ROM: D118
Drøfting og diskusjon om lånord i sørsamisk - chair: MLK/TO
ROM: DL32
Sørsamisk Oahpa! - CVG/LA/TT
ROM: DL40
Sørsamiske korrekturverkty - presentasjon og diskusjon av betaversjonen - MLK/SNM
ROM: D 118

I tillegg opnar programmet for parallelle arbeidssesjonar i mindre ad hoc-grupper i tillegg til det offisielle programmet.

Vi tek atterhald om endringar i programmet.